Disc golf historie

Disc golf som sport startede i 1960’erne hvor de første turneringer blev afholdt. Da disc golf kurven endnu ikke var opfundet, spillede man med objekter, som mål i stedet - fx skulle man ramme et bestemt træ eller få discen i skraldespande, der udgjorde det for det, vi idag har kurven til.

I slut 1970’erne blev reglerne sat i system og DGA (Disc Golf Association) samt PDGA (Professional Disc Golf Association) blev oprettet. I 1983 blev den første disc golf disc lavet. Tidligere havde man typisk brugt “Frisbees” som var nogen af de første kommercielt producerede discs fra fabrikanten Wham-O. Af den grund, bruger mange i dag ordene "frisbee" og "disc" som synonymer, selvom "frisbee" er et trademark for en helt bestemt disc. 

Opfindelsen af disc golf tilskrives Ed Headrick der kendes som "Steady Ed" som i 1976 stiftede virksomheden Disc Golf Association i USA. Formålet var at producere discs, og i 1978 blev disc golf som vi kender det i dag født med Ed Headricks patent på den moderne disc golf kurv som kan ses herunder. 

Disc golf target patent