Flight numbers

Hvis du har prøvet at kaste med forskellige discs, vil du have oplevet at de ofte flyver forskelligt. Specielt disc golf discs kommer i mange forskellige varianter, og her vil forskellen mellem mange discs være ret markant.

Til at identificere hvordan forskellige discs flyver, kan man ved at kigge på discens flight numbers, eller flyvetal på dansk, få et praj om de flyveegenskaber discen har. Flight numbers kan til at starte med være lidt af en jungle at finde rundt i, men det kan også være et godt redskab til at finde den næste disc til din taske. Den bedste måde til at finde ud af om en disc er den rigtige for dig, er dog altid ved selv at prøve at kaste med den.

Flight numbers er mest en indikation, og de er ikke standardiserede fuldstændigt på tværs af de forskellige producenter. Derfor kan to discs med de samme flight numbers, fra to forskellige producenter flyve ret forskelligt. Alligevel synes vi at det er vigtigt at give dig en ordentlig introduktion til de fire tal, der er trykt på langt de fleste disc golf discs.

En discs flight numbers indeholder 4 kategorier:

Flight numbers læses fra venstre mod højre. På eksemplet ser vi at en Essence fra Discmania har Speed 8, Glide 6, Turn -2 og Fade 1. Du kan læse mere om de enkelte kategorier herunder. Producenten Discraft har et ekstra tal der står efter de 4 flight numbers, som de kalder "Stability rating". Discrafts Stability  rating gennemgår vi kort nederst på denne side.

Speed

+1 til +14

Fungerer som en indikation af hvor hårdt man skal kaste discen for at tallene for turn og fade passer. Speed er også et direkte udtryk for hvor bred discens kant (også kaldet "remmen") er. En bredere rem er altså et udtryk for højere speed.

Jo højere tal, jo mere fart skal discen bruge for at flyve godt. Man kategoriserer ofte discs således at speed 1-3 er puttere, speed 4-5 er midranges, speed 6-9 er fairway drivere og speed 10-14 er distance drivere.

Til nye spillere anbefaler vi at man starter med højst at have discs med speed 8 eller 9 i tasken.

Glide

+1 til +7

Et udtryk for hvor godt discen svæver.Jo højere tal, jo mere svæver den. En disc med et lavt glide beskrives ofte som værende lidt tungere, da den hurtigere søger mod jorden, når den flvyer. Det er forskelligt hvad disc golf spillere fortrækker. Nogen vil helst have et lavt glide, da det giver en bedre kontrol over discen, mens andre fortrækker et højt glide for at få lidt ekstra længde på sine kast.

Til nye spillere anbefaler vi at man på sine fairway drivere har glide 5 eller 6.

Turn

-5 til +1

Et udtryk for hvor meget discen drejer (man siger også turner) ved høj hastighed. Den højeste hastighed er altid den første del af kastet, da discen på grund af vindmodstand langsomt taber hastighed i løbet af sin flugt gennem luften. Hvis du som højrehåndet kaster en baghånd, vil dette være et udtryk for hvor meget discen drejer til højre i den første del at kastet.

Jo lavere tal, jo mere drejer den til højre for en højrehåndet som kaster baghånd. I et forhåndskast vil discens turn være mod venstre.

Vi anbefaler generelt discs med en del turn (lavere tal; altså et negativt tal) til nye spillere.

Fade

0 til +6

Et udtryk for hvor meget discen drejer (man siger også fader) når den ikke har ret meget fart tilbage. Dette vil altid være til sidst i discsen flugt igennem luften, da den her har mistet det meste af sin fart på grund af luftmodstanden.

Hvis du som højrehåndet kaster en baghånd, vil dette være et udtryk for hvor meget discen drejer til vestre til sidst.

Jo højere tal, jo mere drejer den til venstre for en højrehåndt som kaster baghånd. I et forhåndskast vil discens fade være mod højre.

Vi anbefaler generelt discs med lavere fade til nye spillere.

Opsummering på flight numbers

Vi har gennemgået flight numbers og forhåbentligt er du blevet lidt klogere på hvad tallene betyder. Det blev nævnt i starten at flight numbers ikke er baseret på en standard på tværs af producenter, og du kan derfor ikke altid forvente at en disc med bestemte numre fra én producent, flyver ligesom en disc med de samme tal fra en anden producent.

Flight numbers er gode som guidelines, men den eneste måde at finde ud af om en disc er den rigtige for dig, er ved at kaste med den. I et forsøg på at kæde det hele sammen, har vi herunder et eksempel hvor et billede af en discs flyverute (også kaldet "flight curve") er afbilledet. Her er det markeret i hvilken del af flugten discen turner og fader.

Du kan læse mere generelt om stabilitet af discs på vores side om stabilitet.

Stability

Stability ratingen gælder kun discs fra producenten Discraft.

På Discraft discs ses der ofte et femte tal efter de 4 flight numbers. Det femte tal er Discrafts egen stability rating. Den vurderer discs på en skala fra 3 til -3, hvor en høj værdi er en overstabil disc og en lav værdi er en understabil disc.

Discraft selv skriver at overstabile discs typisk ligger mellem 3 og 1, de neutrale discs har en stability rating omkring 0, og de understabile discs har en rating mellem -1 og -3. Discrafts stabilitetsrating kan også fremstå som decimaltal, så man kan finde discs med en stabilitets rating på for eksempel 0,4 eller 2,1. 

Du kan læse mere om Discrafts stability rating på deres hjemmeside.

Du kan læse mere generelt om stabilitet af discs på vores side om stabilitet.