Hvad er disc golf?

Disc golf minder om traditionel golf, men spillerne bruger en golf disc eller frisbee i stedet for bold og golfkølle. Spillet starter med, at en golf disc kastes fra et tee-område og slutter når discen er landet i en kurv, der fungerer som hullet på en golfbane. Kurven består af et metalrør der strækker sig op af jorden med kæder og en kurv, som discen lander i. Undervejs i spillet går spilleren frem til der hvor discen er landet og kaster igen indtil discen ligger i kurven. Målet er at gennemføre banen med færreste mulige kast.

Barn kaster disc golf disc mens forældre kigger

Mange kalder også disc golf for frisbee golf, da de fleste kender en frisbee fra haven eller stranden, hvor man har kastet med vennerne. Frisbee er dog et registreret varemærke for en helt bestemt type disc, og derfor er disc golf den rette betegnelse for sporten. 

En sport for hele livet

Disc golf er en af de meste tilgængelige sportsgrene, og det er både billigt og fleksibelt at komme i gang med. Langt de fleste baner er gratis at spille på og for få penge har man et par golf discs i tasken. Man kan spille alene eller i grupper af 4 til 5 personer. Man er altså ikke afhængig af faste træningstider eller koordinering med mange mennesker.

Når man spiller disc golf er det oftest på baner i parker eller i skove, hvor man går en runde på alt fra 500-600 meter på de mindste baner til flere kilometer.  Undervejs kaster man sin disc mange gange, så selvom det ikke fører til fysisk udmattelse, får man bevæget sig rigtig meget. Disc golf deler mange aspekter med traditionel golf, og stiller ikke særlige krav til hverken alder eller fysisk form. Disc golf er altså en sport man kan dyrke hele livet. 

En udendørsaktivitet for børn og voksne

Disc golf kan spilles af både unge og gamle på tværs af generationer. Når man går en runde på disc golf banen kan man vælge at føre score eller ej. Uanset hvad man vælger, er den enkelte spilles score ikke afhængig af medspillernes, og hver spiller kan tage det i sit eget tempo. Hvis man går op i sin score, tæller man det antal kast, man bruger på hvert hul. Målet er at bruge færrest muligt indtil discen er i kurven. På den måde kan kan føre statistik over sin egen udvikling eller konkurrere med sine medspillere. 
Børn og voksne spiller disc golf

Hvordan spiller man disc golf?

Man spiller disc golf på en bane som typisk har 9 eller 18 huller. Det gælder om at gennemføre banen på færrest mulige kast. På hvert hul kaster man sin disc fra det markerede tee-område, og skal kaste sit næste kast der hvor det foregående kast er landet. Fra kast til kast må man gerne skifte disc, ligesom man må skifte golfkølle i golf. Et hul er afsluttet når man har fået sin disc i kurven. Man bruger i disc golf også udtrykket "et hul" når man taler om at spille fra tee-stedet til kurven. 

Træer, buske, søer, vandløb og bakker er alle elementer, som er med til at skabe mange af hullerne på de danske disc golf baner. Disse elementer er forhindringer, som man skal overkomme for at få sin disc til kurven.

Disc golf tee-område og kurv

Tee-områder kan se forskellige ud og være markeret med alt fra to sten i jorden til et anlagt tee-område med kunstgræs eller fliser. Fælles for alle er, at de markerer hvor hullet starter. På mange baner finder man op til 3 forskellige tee-områder til hvert hul. Hvert tee-område har en farve som typisk er er hvid, gul eller rød . Farven indikerer sværhedsgraden af hullet fra det pågældende tee-område. Den hvide er den sværeste, den gule er medium og rød er den nemmeste. Nye spillere kan med fordel starte med at spille fra det røde tee-område.

Hullerne på en disc golf bane er tildelt et “par”, som det også kendes det fra traditionel golf. I disc golf er et par tildelt efter hvor mange kast man forventer, at en dygtig spiller skal bruge for at gennemføre hullet. De fleste huller er par 3, par 4 eller par 5, og mange nye spillere vil i starten opleve at bruge flere kaste end hullets par. Erfarne spillere vil i mange tilfælde være i stand til at bruge et kast mindre end par hvilket kaldes en "birdie", og i meget sjældne tilfælde 2 kast mindre end par hvilket kaldes en "eagle". 

Hvor kan man spille disc golf?

Der er over 120 disc golf baner i Danmark, som er gratis at spiller på. Den nemmeste måde at finde dem på er ved at hente appen "uDisc" på telefonen. uDisc er den mest brugte disc golf app i verden, og den har et kort over langt de fleste baner i verden. På kortet finder man nemt en disc golf bane i nærheden. Den kan også bruges til at finde rundt på de enkelte baner og til at føre score for både enkeltpersoner og grupper som spiller sammen. 

uDisc disc golf app

Disc golf udnytter ofte skove og naturområder, da underlaget ikke har samme indflydelse på spillet som det har i traditionel golf. Hvor golfbaner typisk er aflukkede områder, som kun bruges til golf, er disc golf baner ofte lavet på offentlige arealer og er derfor gratis at spille. Disc golf banerne fungerer ofte sammen med andre aktiviteter i godt udnyttede offentlige rum.

Når man tænker på en fairway på en golfbane, tænker man store, flotte, velholdte græsplæner med en endnu flottere green og et flag for enden. Når man tænker på en fairway på en disc golfbane, tænker man ofte en snørklet rute igennem en skov, med en kurv for enden. Det er med til at give spillerne en helt anden naturoplevelse når man spiller disc golf.

Disc golf på mange niveauer

Disc golf er en sport hvor man i høj grad kan gå i dybden med både sin teknik og sit udstyr. Mens nye spillere typisk har et par enkelte discs og spiller engang i mellem, er der også mange erfarne spillere. Dem møder man ofte på banerne rundt i landet, og man kan se at flere af dem har specielle disc golf tasker som er fyldt med golf discs.

Disc golf spiller kaster en disc

Mens størstedelen af disc golf spillere dyrker sporten på et hobby-niveau, er der også profesionelle spillere, som lever af at spille disc golf. De bedste spillere har store sponsoraftaler med producenterne af disc golf disc og udstyr, som man kender det fra blandt andet golf og tennis. Til de største turneringer deltager mange professionellere spillere, og de følges tæt af tilskuere og fans som går med rundt på banen. 

Professionel disc golf spiller

I de senere år er der set eksempler på, at professionelle disc golf spillere har fået kontrakter på flere millioner kroner om året fra deres sponsorer, mod at de må producere udstyr med deres navn på. 

Hvordan starter man til disc golf?

Det er nemt at komme i gang med at spille disc golf. De fleste starter med selv at gå ud på banen sammen med venner og familie, men man kan også melde sig ind i en af de danske disc golf klubber. Klubberne arrangerer typisk træninger, klubaftener og turneringer, hvor man mødes med andre spillere.

I de mange disc golf klubber over hele Danmark kan man få god hjælp og vejledning til at få den bedste start. Klubberne findes nemmest via deres facebooksider, og du finder dem hurtigt på facbook ved at søge på disc golf i dit område. Hvis ikke du kan finde en klub på den måde, kan du gå ind på facebookgruppen “Disc golf Danmark debatforum” og skrive et opslag. 

For at begynde med at spille disc golf skal man kun bruge et par enkelte golf discs. I mange af disc golf butikkerne på nettet finder man begyndersæt med 3 discs til under 200 kr. Det er rigeligt til at komme ud på banen. Ud over discs, er app’en "uDisc" en stor hjælp. uDisc giver et komplet overblik over alle baner i Danmark og hjælper med at holde score og vise vej på banen. Det er et virkelig godt redskab til at finde rundt.

Disc golf regler og sikkerhed på banen

For at komme i gang med at spille disc golf, er der kun få regler man behøver at kender. Det første kast på hvert hul kastes fra det markerede tee-område. Der hvor discen lander, skal det næste kast foretages. Her er reglen, at man skal have kontakt med jorden på et område der svarer til et A4-papir (cirka 21x29 cm) bag ved den disc man sidst har kastet, når det næste kast foretages. Hullet er afsluttet når discen ligger stille nede i kurven, eller hænger i kurvens kæder. Et hul er ikke spillet færdigt, hvis en disc rammer kæderne eller kurven, og efterfølgende falder ud på jorden. 

På nogle baner vil man opleve at dele af banen er "out of bounds". Hvis discen lander på et område som er out of bounds, er den ude af banen. Det er typisk stier, vandhuller eller andre områder på banen. Hvis en disc lander i et område som er out of bounds, skal spillere kaste det næste kast, fra det sidste punkt hvor discen var inde. Det kan for eksempel være ved bredden af et vandhul. Når discen lander out of bounds koster det et strafkast som lægges til det antal kast spilleren ellers har brugt på at gennemføre hullet. 

Da disc golf er blevet meget populært, kan man nogle gange opleve lidt kø ved de enkelte huller. Det kan også være, at man skal vente med at lave sit kast, fordi andre brugere af området, er ved at passere. Det er vigtigt at man ikke begynder at spille, før der er plads til at man kan lave sit kast, uden at være til fare for både mennesker og dyr. Det kommer specielt til udtryk på disc golf baner, som ligger i parker eller på områder med andre brugere end disc golf spillere. Her er det altid er kasterens ansvar, at vente med at kaste til der er plads. Man skal for alt i verden skal undgå at ramme nogen. 

PDGA Disc golfers code

De officielle disc golf regler vedligeholdes og opdateres løbende af PDGA. PDGA er en forkortelse for Professional Disc Golf Association, og man kan altid finde den seneste version af disc golfs regler på deres hjemmeside.

Disc golfs historie

Disc golf som sport startede i 1960’erne, hvor de første turneringer blev afholdt. Da disc golf kurven endnu ikke var opfundet, spillede man med objekter som mål. Det kunne for eksempel være, at man skulle ramme et bestemt træ eller få discen ned i en skraldespand, der udgjorde det, vi idag har kurven til.

I slut 1970’erne blev reglerne sat i system, og både DGA (Disc Golf Association) og PDGA (Professional Disc Golf Association) blev stiftet. I 1983 blev den første disc golf disc lavet. Tidligere havde man typisk brugt “Frisbees” som var en af de første kommercielt producerede plastik discs fra fabrikanten Wham-O. Af den grund, bruger mange i dag ordene "frisbee" og "disc" som synonymer, selvom "frisbee" er et trademark for en helt bestemt disc. 

Opfindelsen af disc golf tilskrives Ed Headrick der også kendes som "Steady Ed". I 1976 stiftede virksomheden han Disc Golf Association i USA. Formålet var at producere discs, og i 1978 blev disc golf som vi kender det i dag født med Ed Headricks patent på den moderne disc golf kurv. 

Disc golf kurv patent
I dag er PDGA den internationale union for disc golf, og de står blandt andet for at vedligeholde de officielle regler og disc golf spilleres rating. Du kan læse mere om hvordan en disc golf spillers rating bliver udregnet i vores guide til PDGA-ratings, og slår spilleres nuværende ratinger op på PDGAs egen hjemmeside.

Læs mere om disc golf

Der er mange aspekter i disc golf, og man kan altid lære mere. Hvis du forsat er nysgerrig, er her nogle referencer hvor du kan læse videre:

 • Disc golf i Danmark
  Er du nysgerrig på hvordan disc golfs udviklingen i Danmark har været de sidste par år? Så kan du læse videre i vores artikel "Disc Golf i Danmark" finde de seneste tal på antallet af disc golf baner, antallet af spillede runder og antallet af disc golf spillere. 
 • En guide til disc golf discs og flight numbers
  På disc golf discs står oftes 4 tal, som siger noget om, hvordan discen er designet til at flyve. Disse 4 tal er discens flight numbers, og dem kan læse mere om i vores guide til flight numbers
 • En guide til discs golf disc og deres stabilitet 
  Hvis en guide til flight numbers ikke er nok, og du vil vide mere om hvorfor en disc opfører sig som den gør, så er vores guide til stabilitet lige noget for dig.
 • Danske disc golf nyheder
  Følge med i hvad der sker og læs nyheder om danske disc golf på disc golf portalen www.anhyzer.dk.