Stabilitet

Når man taler om stabilitet af en disc er der mange holdninger og forskellige spillere kan have meget forskellige oplevelser af, hvordan en bestemt disc flyver. Herunder kradser vi lidt i overfladen af fysikken omkring discs stabilitet og knytter det til de udtryk man møder i disc golf. Vi forsøger at besvare spørgsmålene: 

  • Hvad er turn og fade?
  • Hvordan er turn og fade afhænging af speed?
  • Hvad betyder stabilitet af discen under forskellige vindforhold?

Introduktion af spin og krængning

Stabilitet af en disc er en betegnelse for hvor meget discen krænger omkring en akse der er parallel med discen flyverretning. I disc golf bliver discens krængning bliver oftest beskrevet med to begreber; turn og fade. Krængning er i alle tilfælde afhængig af retningen på discens spin som enten er med eller mod urets retning. Vi adskiller altså spin, som betegner at discen snorer rundt om sig selv når man kaster den, og krængning som er ændringer i discens flyveplan så den tipper til siden når den flyver. De to udtryk er afbilledet herunder, hvor man kan se at spin er discen der drejer rundt om sig selv, og at krængning er angivet af de sorte pile på siden af en disc som flyver fremad.

Disc Tree Stabilitet spin og krængning

De to principper oversættes i daglig tale til noget mere håndgribeligt og man taler om overstabile, neutrale og undertabile discs. Da man med henholdsvis forhånds- og baghåndskast spinner discen enten mod uret eller med uret, taler vi herunder ud fra en højrehåndet spiller som kaster et baghåndskast. Til den videre beskrivelse af stabilitet gentager vi kort discens flight numbers og de tilhørende begreber på billedet herunder.

 

Discens krængning oversat til turn og fade 

En disc som krænger meget til højre i starten af et højrehåndet baghåndskast, bliver i daglig tale omtalt som “understabil”. Den understabile disc vil altså have et stort turn, som er et af discens flight numbers. Et stort turn se ved at discens krænger og derved drejer mod højre, såfremt den er kastet flat. En disc, der krænger meget til venstre ved et højrehåndet baghåndskast, bliver kaldt “overstabil” og denne disc har typisk intet eller kun meget lidt turn, men derimod et stort fade, som ligeledes er et af discens flight numbers. 

 Disc golf turn fade

Når vi taler om turn og fade taler vi også om krængning i forhold til discens hastighed. Ved i højrehåndet baghåndskast er turn en krængning mod højre i den hurtigste del af discens flugt, altså den første del af flugten, da discen mister hastighed på grund af vindmodstanden. Turn er den venstrerettede krængning i den langsommere del af discsens flugt, altså den sidste del af flugten før discen rammer jorden. Både turn og fade er altså afhængig af discens hastighed, og rent fysisk er dette på grund af luftens hastighed hen over discen imens den flyver. 

Discens hastighed, vinden og den relative lufthastighed over discen

Hvis vi igen taler om discens flight number og fokuserer på "speed", så er speed defineret som den lufthastighed discen skal udsættes for, for at man vil opleve den turn og fade som discen flight numbers foreskriver. Luftens hastighed hen over discen har altså stor betydning for discens krængning, og vi er nødt til at forholde os til den relative lufthastighed, som man kan sige er den "lufthastighed som discen oplever". Vi kan ikke alene forholde os til hvor hurtigt discen flyver i det den bliver kastet, da vinden også har en stor betydning. For at lette forståelsen af den relative lufthastighed over discen, er herunder to illustrationer, som viser en disc der flyver i henholdvis modvind og medvind. Ud fra disse kan vi forestille os, at en disc som er kastet i modvind oplever en højere relativ lufthastighed, end den samme disc som er kastet med samme hastighed men i medvind.

Illustration af en disc kastet i modvind

Disc Tree stabilitet modvind

Illustration af en disc kastet i medvind

Disc tree stabilitet medvind

Baseret på de to billeder og forståelsen af den relative hastighed kan vi begynde at forstå hvorfor vores discs opfører sig meget forskelligt når vi kaster dem i medvind og i modvind. Den simple grund er, at i modvind oplever discen en højere relativ hastighed og discen "tror" derfor at den flyver hurtigere end den gør. Når discen oplever en højere lufthastighed, vil den også turne mere, da vi husker at turn er defineret som en krængning til højre ved højere lufthastighed over discen. Det modsatte gør sig gældende for den samme disc i medvind, at discen oplever en lavere lufthastighed og derved turner mindre. 

Når vi på banen kaster en disc i vinden har discens speed, turn og fade altså stor betydning for, hvordan discen opfører sig i luften og i sidste ende, om vi laver et godt eller et dårligt kast. Kigger vi på en flight curve for en disc som er kastet ved forskellige vindretninger kan vi altså opleve noget der minder om de 3 linjer på billedet herunder. 

DiscTree Disc Golf Flight Chart

Opsummering

Vi har gennemgået hvordan en disc påvirkes af vinden og hvordan discens hastighed har stor bestydning for, hvordan den opfører sig i luften. Discens flight numbers giver en indikation af den oplevelse vi har når vi kaster discen, men det skal også nævnes at flight numbers ikke nødvendigvis er ens på tværs af producenter. Derfor er den bedste måde at lære en disc at kende på, naturligvis at komme ud og kaste med den. 

En disc med høj speed er designet til at flyve hurtigt, og vi ser derfor at en driver, hvis den ikke kastes med høj hastighed vil turne meget tidligt da den aldrig oplever den høje hastighed hvor dens turn skulle komme til udtryk. 

En discs stabilitet afhænger altså i højgrad af hvor hårdt den kastes. Hvis man kaster en disc med flight numbers: 2 5 0 2 kan man godt opleve et turn, da discen er designet til ikke at turne når man kaster den svarende til speed=2. På samme måde kan en disc med flight numbers: 12 5 -3 2 ses ikke få et turn hvis den ikke kastes ret hårdt, og dermed aldrig opnår en hastighed svarende til speed=12. 

Til sidst skal det nævnes at der er yderligere faktorer som spiller ind, det kan være discens plastik type, hvor slidt den er og naturligvis kasterens teknik. Med god teknik kan man opnå højere ensformighed i sine kast og derfor også opleve at discen oftere gør som forventet.