PDGA Rating

I disc golf støder man ofte på forkortelsen PDGA som står for "Professional Disc Golf Association". PDGA er den internationale disc golf union og de står for at vedligeholde de officielle regler samt spiller-ratinger for disc golf spillere i hele verden.

Disc golf turneringer bliver ofte spillet som PDGA sanktionerede, hvilket betyder at man til turneringen spiller efter de officielle regler og retningslinjer fra PDGA.  Når man spiller en PDGA turnering bliver alle resultateter indberettet til PDGA, og hver spiller får en PDGA rating. For at deltage i PDGA turneringer skal man være medlem af PDGA, hvilket er nemt at blive og ikke koster særlig meget. 

PDGAs ratingsystem kan virke lidt kompliceret når man først stifter bekendtskab med det og herunder finder du en gennemgang af, hvordan det fungerer. Det er ikke noget man behøver at vide noget om for at spille, men når man begynder at gå lidt mere i dybden med sit spil, er det rart at vide lidt mere om processen. 

Hvad er en PDGA rating?

En PDGA rating er et tal der siger noget om det niveau man spiller på når man er til turnering. Det er den officielle rating som alle disc golf spillere får når de har spillet en PDGA turnering. Rating systemet kan man bruge til at følge udviklingen i sit spil, og det bruges til mange turneringer også som guideline for hvilken række man som spiller skal tilmelde sig og spille i. 

Som begynder vil man opleve at ens rating typisk vil være mellem 600 og 800. De bedste spillere i verden ligger i 2021 omkring 1060.

For at forstå hvordan ratingsystemet fungerer, er der forskellige komponenter man skal kende:

  • En spillers personlige PDGA  player rating
  • En PDGA rating for en enkelt turneringsrunde

Hvordan og hvornår bliver min personlige rating beregnet?

En disc golf spiller får en rating for hver runde vedkommende har spillet i PDGA-sanktionerede turneringer. Disse ratings danner grundlag for udregningen af spillerens personlige rating. En spillers personlige rating beregnes på baggrund af den sidste runde en spiller har gennemført og alle runder de seneste 12 måneder før denne. I det tilfælde at en spiller i den periode har spillet mindre end 8 runder i PDGA-sanktionerede turneringer, medregnes runder for de sidste 24 måneder i stedet. 

Når PDGA har indentificeret de runder som skal regnes med i spillerens rating tildeles de seneste 25% af runderne en højere værdi således at disse tæller dobbelt. Yderligere fjernes eventuelle runder som ligger betydeligt under spillerens rating, og betydeligt defineres af PDGA som mere end 2.5 standard afvigelser eller 100 rating point. På den måde er en spillers personlige PDGA rating altså baseret på alle de seneste turneringsrunder vedkommende har spillet, med undtagelse af eventuelle runder hvor man har spillet meget under ens normale niveau.

Den officielle rating opdateres en gang om måneden på den anden tirsdag i hver måned.

Hvordan bliver min rating beregnet for en turneringsrunde?

Når snakken falder på beregning af rating for en turneringsrunde bliver det lidt kompliceret. Til en turnering beregnes ratingen for den enkelte spillers runde i forhold til hvad en teoretisk 1000-rated spiller ville score på runden. Det beregnes på baggrund af hvordan spillerfeltet til turneringen har klaret sig på runden og deres nuværende rating. Denne teoretiske værdi kaldes SSA som står for Scracth Scoring Average. Et eksempel på en SSA kan være, at den teoretiske 1000-ratede spillere ville gennemføre rundens 18 huller på 55 kast. I det tilfælde er SSA-værdien 55. 

Til beregning af SSA-værdien er det ikke alle spillere i feltet som indgår, men kun de spillere som minimum har gennemført 8 PDGA sanktionerede turneringensrunder. Der ses altså bort fra de scorer som nyere spillere har lavet. Det er ikke beskrevet præcist hvorfor det er sådan, men man kan gætte på, at det er fordi nye spillere typisk vil svinge mere i niveau til de første turneringer og derfor vil deres ratings være lidt ustabile i starten. 

Når SSA-værdien er fundet bestemmes en værdi for hvert kast som en spiller til turneringen har været bedre eller dårligere end SSA'en. Værdien af et kast er typisk i mellem 8 og 12 ratingpoint per kast. Det afhænger af dagen og hvor stor spredning der er blandt spillerne til turneringen. Når både SSA'en for den teoretiske 1000-rated spillere og rating værdien per kast er regnet ud, kan PDGA bestemme en rating for alle spilleres runde på dagen.

Som eksempel: Den teoretiske 1000-ratede spiller bruger 55 kast på 18 huller og værdien per kast er fastsat til 10 rating point. En spiller til turneringen har brugt 60 hvilket er 5 kast mere og bliver derfor tildelt en PDGA-rating på 950 for den runde. Regnstykket er altså: 1000 - 5x10 = 950. Det kan naturligvis også være at en spiller gennemfører sin runde på færre kaste end den teoretiske 1000-rated spillere, og så får vedkommende en runderating på over 1000.

Hvilken række skal jeg spille i til turnering?

Både som begynder og erfaren disc golf spiller er der mange muligheder for at komme ud og spille turnering. Der er plads til alle og der konkurreres i flere forskellige rækker for både mænd og kvinder. 

De fleste turneringer har en god beskrivelse af hvilken række de forskellige spillere skal tilmelde sig i. Herunder finder du en beskrivelse af de forskellige rækker, og hvilke retningslinjer som gælder for at stille op i dem i følge PDGA.

 Række m/k Niveau PDGA Rating krav
MPO Alle Professional Open Intet krav
MA1 Alle Advanced  Intet krav, 935 eller højere skal spille her eller MPO
MA2 Alle Intermediate Under 935
MA3 Alle Recreational Under 900
MA4 Alle Novice Under 850
FPO Kvinder Professional Open Intet krav
FA1 Kvinder Advanced Women Intet krav, 825 eller højere skal spille her eller FPO
FA2 Kvinder Intermediate Women Under 825
FA3 Kvinder Recreational Women Under 775
FA4 Kvinder Novice Women Under 725

*Spillere med en rating over de definerede PDGA rating krav for MA1 og FA1 skal altså som minimum spille i MA1/FA1 eller de de professionelle divisioner. 

Det er ikke alle turneringer som udbyder ovenstående rækker, og der findes også yderligere rækker for henholdsvis juniorspillere samt spiller med en alder på 40+. Udover de rækker som er nævnt her på siden findes også mange turneringer, hvor alle kan stille op og hvor der kun er en enkelt række at spille i. 

Opsummering

Som det måske er blevet klart, er rating systemet lidt kompliceret, og vigtigst af alt er nok at sige, at man ikke behøver at forstå det i detaljer eller forholde sig særlig meget til det. Det hele kører automatisk når den ansvarlige for turneringen uploader resultaerne til PDGA, og man kan på PDGAs hjemmeside slå sin rating op og se hvilke runder der er talt med. 

Hovedpointerne omkring PDGA ratings kan opsummeres til følgende:

  • Din rating opdateres den anden tirsdag i hver måned
  • Din sidste turneringsrunde og alle runder 12 måneder før det tælles med - dog med få undtagelser
  • Til hver turnering vurderes hvad en teoretisk 1000-ratet spillers score er og alle deltagere tildeles en rating af deres runde ud fra denne score.